Langhusveien på plass i Tyskland


Ole Endresen

GLEIDINGEN: Ski-rådmann Richard Malinowski sto for den høytidelige åpningen av Langhusveien i Gleidingen rett syd for Hannover i pinsen.
Rådmannen var sammen med borgermester Andreas Neumann og andre representanter fra kommunen og foreningslivet i Gleidingen. Lokalpressen på stedet var også meget nærværende og foreviget den historiske begivenheten, som har vært forberedt lenge av Langhus Blæselag.
Langhus Blæselag har gjestet Gleidingen i kommunen Laatzen syd for Hannover en rekke ganger siden 1992. Langhus Blæselag er blitt et populært og selvfølgelig innslag i byen på denne tiden. I år ble Blæselaget spesielt invitert for å innvie Langhusveien, bokstavert på norsk, i et av Gleidingens nye boligområder.

Sakset fra Østlandets Blad 21. juni 2003