Du er her: Skip Navigation LinksHome : Tordenskjolds fotspor

Logg inn
Innlogging for medlemmer

Skip Navigation Links.

Sakset fra Ski Kommune 26.08.2003

Langhus Blæselag i Tordenskjolds fotspor

Det hele startet ved Tordenskjolds tragiske skjebne og død på jordene syd for kongedømmet Hannover (i Gleidingen) en novembermorgen i 1720.

Ildsjeler i den lokale Tordenskjoldforeningen i Gleidingen fikk i 1958 - etter mye strev og møye - reist en bautastein for hendelsen. (Steinen er blitt transportert fra Norge og gav mye tolltrøbbel i Hildesheim!).Ski sin rådmann Richard Malinowski la ned krans og holdt appell ved Tordenskjoldbautaen 7.juni 03, noe som alltid blir ærefult gjort under hvert besøk av Langhus Blæselag.

I Gleidingen finnes selvsagt en egen Tordenskjoldstrasse/Weg og inntil ganske nylig også Gaststädte Tordenskiold.Blæselagets musikk og konsertering på byens skytterfest 5-6 ganger det siste 10-året, er blitt så populært at kommunen gav oss en egen gate dedikert til Langhus Blæselag og Ski. i pinsen 2003, Langhusveien ble navnet, og gateskiltet har fått følgende undertekst (se bilde):´Der Name dokumentiert die Freundschaft zwischen der norw. Gemeinde Ski und der Musikkapelle Langhus Blaeselag mit Gleidingen”.

Lørdag 7.juni ble denne nye gaten høytidelig avduket og åpnet av Ski sin rådmann Malinowski sammen med  die stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Neumann-Köhler.
Ortsborgermesteren Andreas Neumann og rådmannen holdt deretter taler for tysk/norsk kultursamarbeid.

Langhus Blæselag spilte en spesiell Langhusfanfare,  Langhusmarsjen (spesialskrevet til LB) og avsluttet med marsjen Neckartal.

Hele byen var fremmøtt til denne oppmarsjen, Skytterlaget i fulle uniformer. Tilstede var også Norges honorære konsul i delstaten Niedersachen (bryggerieier fra Hannnover), som og fant hendelsen spesiell.

Etter gateåpningen, marsjerte og spillte LB i ”sår” nyåpnede gate - samt  forfriskninger på skytterhuset.

Langhusveien er en liten gatestubb i nybyggerstrøk. Den  ligger mellom Tordenskjoldgaten og klubbhuset til den aktive skytterforreningen i Gleidingen – symbolsk nok!

En morsom og viktig liten sak – men stor for Langhus Blæselag  og Ski kommune – og en strålende manifestasjon på fredelig kulturforståelse mellom 2 stater i Europa.

 

Skrevet av: Severin Breivik og Per Olav Jensen