Opptoget 8. juni

Deltakere hilser sine verter Deltakere hilser sine verter Deltakere hilser sine verter Fane
Før opptoget Før opptoget Før opptoget Før opptoget
Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni
Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni
Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni
Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni
Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni
Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni Fra opptoget 8. juni
Etter opptoget Flott ordfører vi har! På plassen etter opptoget Nesten klare til spilling
Klar!