Bilder fra Heiko Schmidt

Skytterkonger, dronninger, prinser og prinsesser ved skytterhuset Fra fest plassen Ski sin ordfører Anne Kristine Linnestad Uformell skytekonkurranse på festplassen
Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen
Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen
Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen
Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen Uformell skytekonkurranse på festplassen
Uformell skytekonkurranse på festplassen